Naše příroda

Síť Naturalliance je provozována organizací Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), aby Vám pomohla vést dobrý život. Abyste mohli dobře žít, musíte dělat, sami i ve své komunitě, dobrá rozhodnutí o přínosech a rizicích světa přírody.  IUCN zahrnuje znalosti od 1 400 organizací, včetně 90 vlád a 24 000 odborníků, aby poskytoval ty nejlepší znalosti pro rozhodování o světě přírody.

 
Uvažujte o COVIDU-19

Prosím pečlivě zvažte, jaké hrozby pro vás a přírodu COVID-19 představuje. Využívejte rady, jak rozpoznat a vyhnout se této nemoci, pocházející pouze od důvěryhodných  organizací.

Tento virus přežívá ve vlhkém prostředí. Vstupními branami infekce jsou ústa, nos a oči, proto je důležité:

  • Dodržovat 2 m vzdálenosti mezi lidmi – vyhnout se vzduchu, který vydechují;
  • Nosit respirátor pokud jsme obklopeni velkým počtem lidí, v uzavřených prostorech nebo v davech;
  • Dodržovat pravidla o cestování a nosit respirátor, pokud možno;

 

Opatření proti budoucím pandemiím musí být navržena moudře a na základě nejlepších vědeckých poznatků. Nové zákony by měly zabránit škodám při rurálních způsobech obživy a při ochraně přírody.

 

Žijeme ve světě silně ovlivněném lidmi, ale ne vždy tomu tak bylo. Moderní člověk se po desítky tisíciletí vyvíjel jako člen malých skupin lovců a sběračů. Naši předkové lovili, rybařili a sbírali rostlinné produkty, než se naučili rostliny pěstovat a zvířata krotit. To zformovalo náš druh způsoby, kterým plně nerozumíme.

 

Jeskynní malby dokazují, že respekt k ostatním zvířatům byl vždy důležitý. Lovectví dalo vzniknout prvním přírodním rezervacím a rybářství podněcuje rybáře k práci na obnovách řek. Organizace na ochranu zvířat byly založeny lidmi, kteří chovali náklonnost ke společenským zvířatům.

 

V dnešní době lidé ovládají a poškozují přírodní bohatství. Přesto, my všichni jsme na přírodě závislí, ať už jde o vzduch k dýchání, čistou vodu nebo příznivé počasí pro pěstování plodin. Mnozí z nás zůstávají zdraví, právě díky odpočinku v přírodě. Měli bychom se naučit způsoby, jak dobře hospodařit s přírodou, nejen při COVID-19 a obchodování s divokými zvířaty. Ať už rádi využíváte přírodní zdroje potravy nebo si užíváte divoké přírody pouhým pozorováním, i vy můžete přispět k zachování těchto zdrojů. 

 

Lovci a pozorovatelé přírody ne vždy spolupracují, ale spolupráce je potřeba. Konflikty odvádí pozornost od hrozeb, které představují problémy pro nás všechny, jako například změny klimatu. Udržitelné využívání obnovitelných zdrojů není odlišné od využívání zemědělských produktů, ale často je mnohem lepší pro ochranu přírody. Lov, zemědělství a další využití přírodních zdrojů může být řešením ochrany přírody a hrozby globálního oteplování. Musíme se společně zaměřit na hledání řešení, založených jak na technologii, která vytváří nové živobytí, tak na přírodě samotné.